В БРИТАНСКАТА ПРЕСА

ClinicSoftware.com в пресата

Софтуер за клиника, Софтуер за спа център, Софтуер за салон

  • PROFESSIONAL BEAUTY MAGAZINE (ПРОФЕСИОНАЛНО СПИСАНИЕ ЗА КРАСОТА)
  • AESTHETIC MEDICINE MAGAZINE (СПИСАНИЕ ЗА ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА)
  • PROFESSIONAL BEAUTY MAGAZINE (ПРОФЕСИОНАЛНО СПИСАНИЕ ЗА КРАСОТА)
  • AESTHETIC MEDICINE MAGAZINE (СПИСАНИЕ ЗА ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА)
  • CCR EXPO 
  • PROFESSIONAL BEAUTY MAGAZINE (ПРОФЕСИОНАЛНО СПИСАНИЕ ЗА КРАСОТА)
  • AESTHETIC MEDICINE MAGAZINE (СПИСАНИЕ ЗА ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА) 
  • AESTHETIC JOURNAL (ЕСТЕТИЧЕСКО СПИСАНИЕ)